Monday, Feb 19th

Last update:04:21:48 AM GMT

You are here:
 
 

Her hemşirenin bir branşı olmalı mı?

E-posta Yazdır PDF

Branşlaşma ülkemizde halen sağlık sistemini önemli eksiklerindendir. Hemşireler görevleri süresince sağlık kurum ve kuruluşlarının birçok farklı birimlerinde ( Hastanelerin değişik birim ve servislerinde, Aile Hekimliklerinde, 112 Acil Sağlık Hizmetleri v.b.) çalışmalarına rağmen, bu birimlere özgü herhangi bir branş ve uzmanlık ünvanına sahip değiller. Yıllarca bir birimde çalışıp, tayini çıktığında veya aynı kurumda yöneticilerin insiyatifi ile başka bir birimde görevlendirildiğinde, daha önce çalıştığı birimdeki bilgi ve beceriler kullanılamamakta ve heba olmaktadır. Hemşirenin yeni birime oryantasyonu zaman almakta ve bu süreçte birçok sıkıntı beraberinde yaşanmaktadır.

 

Branşlaşma ile Hemşirelik hizmetlerinin ve bu bağlamda Sağlık hizmeti kalitesinin artacağı, iş doyumunun sağlanacağı yadsınamaz bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Hasta ve hasta yakınlarının daha profesyonel bir sağlık hizmetine erişimi sağlanacak ve hatalı tıbbi uygulamalar ile sağlıkta şiddet ve hukuki süreçler aza indirgenecektir.

Hemşirelikte branşlaşma ile, Hemşirelerin özerkliği, bağımsız rolleri, sorumluluğu, görev alanı, görev tanımı ve sınırları netlik kazanmış olacaktır. Ayrıca oryantasyonu, çalıştığı birim yetkinliği ve iş hâkimiyeti artacaktır.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında branşlaşmanın önü açılarak, hemşirelerin çokça sıkıntı yaşadığı önemli bir husus olan mobing belasının minimize edilmesi de mümkün olacaktır. Medimagazin Şöyle ki; mevzuat ile güçlendirilerek, hemşirenin branşı ve çalışacağı birim belirlenirse, idarenin ve amir pozisyonundaki yöneticilerin mobing aracı olarak kullandığı argüman olan, hemşirenin joker olarak görülüp servis servis, birim birim istediği yerde görevlendirme ve bu işlevi bir baskı, yıldırma aracı olarak kullanmasının önüne geçilmiş olacaktır.

Bu çerçevede vesayet altında olmadan, özgüven ve iş doyumu ile mesleğini icra edebilen, otonom bir hemşire profili idealize edilmiş olacaktır.

Sağlık bakanımızın, sağlıkta dönüşüm programında 2. Faza geçileceğini sıkça dile getirdiği bu günlerde, hemşirelik başta olmak üzere, hekim dışı Sağlık Meslek mensuplarının branşlaşması desteklenmeli ve doğrultuda ciddi çalışmalar yapılması, sağlık hizmet sunumu kalitesi açısından çok değerli olacaktır.

ABUZER ÖZAVCI

ANADOLU HAYAD GENEL SEKRETERİ

 

Yorum ekle

Yorum yaparken yapıcı olmaya özen gösteriniz. eleştirirken eleştirileceğinizi unutmayınız.


Güvenlik kodu
Yenile