Sunday, Sep 23rd

Last update:05:54:07 AM GMT

You are here:
 

Aile hekimleri için acil ve adli tıp nöbet davası

E-posta Yazdır PDF

Türk Sağlık-Sen aile hekimlerinin adli tıp nöbetinde görevlendirilmesinin iptali için mahkemeye başvurdu.

Türk Sağlık-Sen tarafından Düzce'de görev yapan aile hekimlerinin nöbet ve icap nöbeti tutmak suretiyle Adli Tıp Hizmetlerinde görevlendirilmelerinin iptal edilmesi için Sakarya Nöbetçi İdare Mahkemesinde dava açıldı.

Dava dilekçesinde Aile Hekimliği Yönetmeliğinde aile hekimlerin konusu görevler arasında nöbet ve icap nöbeti tutmak suretiyle adli tıp hizmetlerini görmek gibi bir göreve yer verilmediği ifade edildi.

Aile hekimlerinin yangın, deprem, sel felaketi gibi olağanüstü durumlar hariç çalışma saatleri dışında çalıştırılmalarının mümkün olmadığına dikkat çekilen dilekçede " Olağanüstü bir durum yokken hekim ihtiyacı bulunduğu gerekçesiyle aile hekimlerinin Aile Sağlığı Merkezi dışında adli tıp hizmetlerinde nöbet tutmak suretiyle görevlendirilmelerinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır" denildi.

Dilekçede aile hekimlerinin görev tanımlarında yerel sağlık birimlerinde görevlendirilmelerine yönelik bir hükme yer verilmediği gibi idareye de bu yönde bir yetki tanınmadığı belirtildi.

Ayrıca dilekçede Aile hekimlerinin kazanç getirici başka bir iş yapmalarının yasak olduğu ifade edilerek Adli tıp hizmetlerinde otopsiye katılan aile hekimleri için bilirkişi ücreti tahakkuk edeceği belirtildi. Bu durumda ödeme yapılırsa ilgili yönetmelik hükmüne aykırı hareket edilmiş olacak ödenmezse de Anayasamızın 18.maddesinde düzenlenen "Angarya Yasağı" hükmüne aykırı hareket edilmiş olacaktır." denilerek her iki durumda da mevzuat ihlali nedeniyle bir hukuka aykırılık oluşacağı ifade edildi. Aile hekimlerinin nöbet ve icap nöbeti tutmak suretiyle Adli Tıp Hizmetlerinde görevlendirilmelerinin iptal edilmesi istendi.

Aile hekimlerine hastane acilinde nöbet tutturulmasına da dava
Sinop İli Ayancık Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli aile hekimlerine Ayancık Devlet Hastanesi Acil Polikliniğinde nöbet tutmak suretiyle görevlendirilmelerini öngören Ayancık Kaymakamlığı İlçe Sağlık Grup Başkanlığının işleminin iptali için Türk Sağlık-Sen tarafından dava açıldı. Türk Sağlık-Sen bu konuda daha öncede başka illerde dava açmış ve kazanmıştı.

Yorum ekle

Yorum yaparken yapıcı olmaya özen gösteriniz. eleştirirken eleştirileceğinizi unutmayınız.


Güvenlik kodu
Yenile