Sunday, Sep 23rd

Last update:05:54:07 AM GMT

You are here:
 

Sözleşmelinin Damga Vergisi mahkemelik

E-posta Yazdır PDF

dr_hukuk

Torba yasa ile sözleşmeli personele Damga Vergisi muafiyeti getirildi. Buna göre, 2011'den itibaren sözleşmeli personelden, yıllık en az 150 liralık vergi kesilmeyecekti.

Yasanın Meclis'te kabulü gecikirken ilgili maddenin yürürlük tarihi 1 Ocak'tan itibaren yapılmadı. Bu yüzden kesilen verginin iadesi için Sağlık-Sen, Danıştay'da dava açtı.

Sözleşmeli memurların 'Damga Vergisi'nden muafiyetinde düğüm çözülemedi. Torba yasa ile sözleşmeliye Damga Vergisi muafiyeti getirilirken maddenin yürürlük tarihinin 1 Ocak yerine yasanın yürürlüğe girdiği tarih olarak yazılması, sözleşmeli memurlardan Damga Vergisi kesilmesine sebep oldu. Yapılan yanlışlığın halen Meclis'te görüşmeleri süren ikinci torba yasaya eklenmesi bekleniyordu. Ancak bu konuda ilerleme sağlanamadı. Bunun üzerine sendikalar konuyu yargıya taşıdı. Sözleşmeli personelden kesilen damga vergilerinin iadesi için Maliye Bakanlığı'na başvuran Sağlık-Sen, bakanlığın ret cevabı üzerine Danıştay'a dava açtı.

Torba yasa ile sözleşmeli personele aile yardımı başta olmak üzere çok sayıda yeni hak verildi. Bunlardan biri de Damga Vergisi muafiyeti. Yasaya göre 2011 yılından itibaren sözleşmeli personelden, yıllık en az 150 lira tutarındaki Damga Vergisi kesilmeyecekti. Ancak yasanın Meclis'ten geçmesi gecikti. Damga Vergisi muafiyeti getiren maddenin yürürlük tarihinin 1 Ocak olarak düzenlemesi de yapılmadı. Bunun yerine maddenin yürürlük tarihi, yasanın yayım tarihi oldu. Damga Vergisi ise her yıl peşin alındığı için Maliye Bakanlığı, 1 Ocak tarihini dikkate aldı. Bu tarihte Damga Vergisi muafiyeti yürürlükte olmadığı için sözleşmeli personelin maaşından Damga Vergisi kesintisi yapıldı.

Bu noktada sendikalar devreye girerek Maliye Bakanlığı müsteşarı başta olmak üzere yetkililerle çeşitli defalar görüşme yaptı. Damga Vergisi kesintilerinin sözleşmeli memura iadesi istendi. Ancak sonuç alınamadı. Maliye Bakanlığı, iade isteğini, Damga Vergisi'nin sözleşmenin düzenlendiği anda doğduğu gerekçesiyle reddetti. Bunun üzerine sendikalar yargı yoluna başvurdu. İlk davayı açan Sağlık-Sen Hukuk Bürosu, Maliye'nin ret yazısı üzerine Danıştay'a başvurdu. Dava dilekçesinde, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 10. maddesine atıf yapılarak, hizmet sözleşmelerine uygulanan damga vergilerinin nisbi oranlı vergi olduğu, bu nedenle, ödenen verginin yasanın yürürlüğe girdiği 25 Şubat 2011'den sonrasına tekabül eden kısmının personele iadesinin gerektiği belirtildi.

Sendikaların önerdiği diğer formül ise yeni bir düzenleme ile maddenin yürürlük tarihinin 1 Ocak olarak düzenlenmesi. Bu durumda Maliye'nin kestiği damga vergileri sözleşmeli personele geri iade edilecek. Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, torba yasa ile Damga Vergisi'nin kalkacağı bilindiği halde, 2011 hizmet sözleşmelerinden Damga Vergisi kesildiğini belirterek, "Yasanın gecikmesinin faturasını sözleşmeli personel ödüyor." dedi. Memiş, torba yasanın Meclis görüşmelerinde, Damga Vergisi'nin kaldırılması konusunda tüm siyasi partilerin ortak iradesini koyduğunu hatırlattı. Ancak yasanın geç çıkması nedeniyle sözleşmeli personelden Damga Vergisi kesildiğine dikkat çekti. Damga vergilerinin kaldırılması konusunda 2010 toplu görüşmelerinde hükümetin taahhüdünün de bulunduğunu hatırlatan Memiş, "2011 hizmet sözleşmelerinin Damga Vergisi kesintisi bekletilebilecekken bu yapılmamıştır. Yasanın çıkacağı bilindiği halde, 4/B'li sözleşmelilerden yaklaşık 150 TL, 4924'lülerden 180 TL, aile hekiminden bin 600 TL ve aile sağlığı çalışanından 400 TL Damga Vergisi kesilmiştir. İdare, bu fiili mağduriyeti mutlaka gidermelidir." şeklinde konuştu.

Memura kıdem ücreti müjdesi

Kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan memurun kıdem ücretlerinin ödenmesinde yaşadığı sorunlar çözüldü. Memur, bir kıdem yılı içerisinde 200 ile 300 TL arasında bir kazanım elde etmeye hak kazandı. Türk Enerji-Sen'in başvurusu üzerine Eti Maden İşletmeleri, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları, EÜAŞ, TEİAŞ ve TEDAŞ gibi KİT'lerde kıdem ücretlerinde yaşanan sorunlar giderildi. Başvuruyu değerlendiren Devlet Personel Başkanlığı, kıdem ücretinin artması için memuriyette yılın bitirilmesine gerek olmadığını belirtti. Türk Enerji-Sen'den yapılan açıklamada, Devlet Personel Başkanlığı'nın memuriyette geçen hizmet süresinin 6. yılından itibaren kıdem ücreti ödenmesi gerektiğine, 10 yılını tamamlamış bir memurun 11. hizmet yılına başlamış olmasının kıdem ücreti alması için yeterli olduğuna dikkat çekildi. Devlet Personel Başkanlığı, memurun hizmet yıllarının 6. yılında temel ücretlerinin yüzde 2'si, 11. yıllarında yüzde 3'ü, 15. yıllarında yüzde 4'ü ve 21. yıllarında yüzde 5'i oranında kıdem ücreti alabileceklerini belirtti. Böylelikle memurlara memuriyetlerinin 6, 11, 15 ve 21. yılında kıdem ücreti ödenmemesi sorunu da ortadan kalktı.

İsa Yazar

Kaynak : ZAMAN

Yorum ekle

Yorum yaparken yapıcı olmaya özen gösteriniz. eleştirirken eleştirileceğinizi unutmayınız.


Güvenlik kodu
Yenile