Sunday, Sep 23rd

Last update:05:54:07 AM GMT

You are here:
 

AHEF "Yeni açılan davalar"

E-posta Yazdır PDF

altAHEF`in aile hekimliğinin sorunları için yürüttüğü hukuk mücadelesinde yeni davalar...

 

Değerli Arkadaşlar,

AHEF Hukuk Mevzuat Komisyonu ve Yürütme Kurulu çalışmaları ve AHEF Yönetim Kurulunun onayı ile Hukuk Büromuz marifetiyle Aşağıdaki konularda davalar açılmıştır. Ayrıca Uygulama yönetmeliği ile ilgili çalışmalarımızın son aşamasına gelinmiştir..


1- 19.01.2013 tarihli 28533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşaası İle Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin aile hekimleri hakkında yeni görevlendirmeler ve düzenlemeler içeren hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi


2- Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 26.12.2012 tarih ve 2012 / 05 sayılı genelgesinin aile hekimleri hakkında yeni görevlendirmeler ve düzenlemeler içeren hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi.


Konularla ilgili detaylı açıklama aşağıdadır;

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu adına 19.01.2013 tarihli 28533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşaası İle Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin aile hekimleri hakkında yeni görevlendirmeler ve düzenlemeler içeren hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi taleplerimiz ile dava açılmıştır.

Ayrıntılı olarak açıklanan ve işaret ettiğimiz tespitler neticesinde 19.01.2013 tarihli 28533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşaası İle Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişik; 19.01.2010 tarihli ve 27467 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin; 2.maddesinin 1. fıkrasında, 4.maddesinin 1. fıkrasının (g), (ğ),(j) bentlerinde, 15.maddesinin 1. bendinde, Yönetmeliğin Dördüncü Bölümünün Başlığında, 16. maddesinde, 17. maddesinde, 18. maddesinde, 19. maddesinde, 20. maddesinde, 21. maddesinde, 24. maddesinin (ç) bendinde, 26. maddesinin 1. fıkrasında, 39. maddesinin 1. ve 3. fıkralarında, Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-5 ve Ek-6 eklerinde bulunan “ölüm belgesi” ibarelerinin, 4. maddesinin (h) bendinde düzenlenen “...veya aile hekimini” ibaresinin, 16. maddesinin (2). bendinde bulunan “…veya aile hekimi”, (3). bendinde bulunan “…yoksa aile hekimi”, (4). bendinde bulunan “…ve aile hekimlerinin” ve 19. maddesinde bulunan “…veya aile hekiminin” ibaresinin iptal edilmeleri gerektiği açıklanmıştır.

 Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu adına, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 26.12.2012 tarih ve 2012 / 05 sayılı genelgesinin aile hekimleri hakkında yeni görevlendirmeler ve düzenlemeler içeren hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi taleplerimiz ile ayrı bir dava daha açılmıştır.

 Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 26.12.2012 tarih ve 2012 / 05 sayılı genelge de geçen “ölüm belgesi” ibarelerinin ve genelgenin “sistemin işleyişi” başlıklı 2. maddesinin (a) bendinde bulunan “…yoksa aile hekimi,” ibaresinin ve dava konusu işleme dayanak teşkil eden 19.01.2010 tarihli 27467 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşaası İle Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğinin 4. maddesinin (h) bendinde bulunan “, aile hekimini” ibaresinin iptal edilmeleri gerektiği ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Aile hekimlerinin görevi kapsamında olmayan defin ruhsatı düzenleme görevinin açılan davalar neticesinde başarı sağlanması durumunda ileriye dönük olarak temelli çözümü sağlanabilecektir. 

AHEF Yönetimi ve Kurulları olarak hep beraber bir çok sorunumuzu çözeceğimize inancımız tamdır. Kurumsal mücadelemizin başarıya ulaşması dileklerimle..

Saygılarımızla,

AHEF YÖNETİM KURULU

alt

Yorumlar   

 
0 #1 cisminur demir 28-09-2015 20:52
Aile hekimliği biriminde, kamu personeli olmayan sözleşmeli olarak, iki yıldır çalışıyorum.sağ lık nedenlerinden dolayı emekli olmak zorunda kaldım.ancak kıdem tazminatı hakkım olmadığını öğrendiğinde hayal kırıklığlğn uğradım. Emsal bir dava veya yapılacaklar konusunda bilgi alabilirler, çok memnun olurum.
 

Yorum ekle

Yorum yaparken yapıcı olmaya özen gösteriniz. eleştirirken eleştirileceğinizi unutmayınız.


Güvenlik kodu
Yenile