Sunday, Sep 23rd

Last update:05:54:07 AM GMT

You are here:
 

GİB'ten yürütmeyi durdurmaya itiraz!

E-posta Yazdır PDF

Gelir İdaresi Başkanlığı Başkanı Mehmet Kilci, aile hekimlerinin Danıştay'a açtığı davada "Aile hekimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerin vergilendirilmesi"ne yürütmeyi durdurma kararı çıktığını belirterek, itiraz ettiklerini ifade etti. ANKARA (ANKA) - Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Başkanı Mehmet Kilci, aile hekimlerinin Danıştay'a açtığı davada "Aile hekimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerin vergilendirilmesi"ne yürütmeyi durdurma kararı çıktığını belirterek, itiraz ettiklerini ifade etti.
Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci "Aile hekimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerin vergilendirilmesi" hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Kilci, 26 Ağustos 2010'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "275 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Aile hekimlerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesinde sayılan ödemelerden kesinti yapma yükümlülüğü getirilmesine karşı yargı yoluna başvurulması üzerine Danıştay Başkanlığı tarafından Tebliğin yürütülmesinin durdurulmasına hükmedildiğini anımsatarak, "Anılan kararın uygulanmasına ilişkin açıklamaların bu genelgenin konusunu oluşturmaktadır" dedi. Kilci, Tebliğinin yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin Danıştay Dördüncü Dairesinin 31 Mart 2011 tarihli ve Esas No. 2010/7413 sayılı kararına karşı Başkanlın Danıştay Vergi Dava Daireleri Kuruluna itiraz ettiğini belirterek, "Danıştay Başkanlığınca konuya ilişkin yeni bir karar verilinceye kadar, anılan Tebliğ uyarınca aile hekimleri tarafından Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesinde sayılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılması gerekmemektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak : (ANKA)

Yorum ekle

Yorum yaparken yapıcı olmaya özen gösteriniz. eleştirirken eleştirileceğinizi unutmayınız.


Güvenlik kodu
Yenile