Sunday, Sep 23rd

Last update:05:54:07 AM GMT

You are here:
 

AHEF-Türk Sağlıksen

E-posta Yazdır PDF

alt

AHEF Aile Hekimleri için her türlü gelişmeyi takip ediyor! Bu yazıda "Türk Sağlık Sen" in açmış olduğu davayı AHEF in takip ettiğini ve Hukuk Müşavirimiz Av Arda Aşık Değerlendirmesini bulacaksınız...

Değerli Meslektaşlarımız,
      Son günlerde oldukça çok konuşulan ve değerlendirilen 3 Ağustos 2012 tarihli Aile hekimleri ve ASE lerin nöbetleri ile ilgili genelge ile ilgili AHEF görüşünü ve savunduğumuz değerleri hepimiz biliyoruz. Son olarak Türk Sağlık Sen'inde bu genelge ile ilgili bir dava açmış olduğunu öğrendik. Hemen ilgili sendika ile kurumsal görüşmemizi gerçekleştirdik. kendileri dava dilekçelerini bizimle paylaştılar ve olumsuz görüş bildirmemiz halinde davalarını geri çekeceklerini açıkça ifade ettiler. Değerli yöneticilerine iletişime açık oldukları. kurumsal varlığımıza ve görüşlerimize değer verdikleri için tüm aile hekimleri adına teşekkürlerimizi iletiriz.
       AHEF Hukuk Müşaviri Av. Arda Aşık dava dilekçesini inceledi ve aşağıdaki görüşleri sundu. AHEF olarak Türk Sağlık Sen'in davasının sadece 2 madde ile ilgili olduğu ve  sözü geçen genelgeyi tehlikeye sokmayacak,aile hekimlerini olumsuz etkilemeyecek bir dava dilekçesi olarak değerlendirdik. Görüşmelerimiz devam ediyor. Aile Hekimlerinin ortak çıkarları için çalışmaya devam ediyoruz. Türk Sağlık Sen ile aile hekimliği hususunda kurumsal görüş alışverişimiz,istişarelerimiz devam edecektir.


    Saygılarımızla....
 AHEF YÖNETİM KURULU


  Hukuk Müşavirimiz Av Arda Aşık Değerlendirmesi;
     

01.11.2012

 

Konu: Türk Sağlık-Sen tarafından 03.08.2012 tarihli Sağlık Bakanlığı genelgesine karşı açılan iptal davası.

 

Türk Sağlık-Sen tarafından Sağlık Bakanlığı aleyhine, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 03.08.2012 tarih ve B.10.1.HSK.0.06.00.00/045.99/209 sayılı “Aile Hekimlerinin ve aile sağlığı Elemanlarının Hastane Nöbetleri” konulu genelgenin 2. Maddesinde yer alan “isteği dışında”   ibaresi ile 8. Maddesinin öncelikle yürütmesinin durdurulması, akabinde iptali ve düzenleyici işlemin dayanağı olan 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6354 sayılı Kanun’un 12. Maddesiyle, 5238 sayılı Aile Hekimliği Kanun’un 3. Maddesinin beşinci fıkrasına eklenen  “Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç ve zaruret hâsıl olduğunda haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde nöbet görevi verilebilir ve bunlara aynı maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde nöbet ücreti ödenir.” ibaresinin Anayasa’nın ilgili hükümlerine aykırı olması nedeniyle, itiraz yoluyla iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması talepleri ile Danıştay nezdinde dava açılmıştır.

 

Türk Sağlık-Sen tarafından öncelikle genelgenin 2. maddesinde bulunan “isteği dışında” ibaresinin iptali talep edilmiştir. Davacı sendikanın taleplerinin kabulü halinde 2. maddenin yürürlüğü aynen devam etmekle sadece “isteği dışında” ibaresinin iptali söz konusu olacaktır.

 

Yine aynı şekilde genelgenin 8. maddesinin iptali talep edilmiştir. İlgili madde; “Aile hekimliği çalışanlarına haftalık mesaisi dışında tuttuğu nöbetler için nöbet izni verilmeyecektir. Ancak nöbetler ertesi gün çalışmasına imkân verecek şekilde düzenlenecektir (Örneğin, Salı günü akşam saat 17.00'den Çarşamba sabah saat 08.00'e kadar nöbet görevi verilmeyecek o gün hasta yoğunluğunun fazla olduğu 17.00 ila 24.00 saatleri arasında nöbet görevi verilecektir. Yine Pazar günü sabah 08.00'den Pazartesi sabah 08.00'e kadar olan 24 saatlik nöbet yerine Pazar sabah 08.00'den akşam 17.00'e ya da en fazla 24.00'e kadar olacak şekilde aile hekimliği çalışanlarına görev verilecektir). Bu nöbetlerin karşılığında, 657 sayılı Kanunun Ek-33 üncü maddesinde belirtilen ve aile hekimliği çalışanının unvanının karşısında gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenecektir (Örneğin, aile hekimliği uzmanı olan aile hekimine 100 gösterge rakamı, pratisyen hekim olan aile hekimine 90 gösterge rakamı, aile sağlığı elemanı olan hemşireye (mesleki yükseköğrenim görmüş) 60 gösterge rakamı ile aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunan tutar ödenecektir).” hükmüne amir olup iptali halinde nöbet izni verilmesi mümkün hale gelebilecektir.

 

Türk Sağlık-Sen tarafından genelgenin tamamının iptali talep edilmemiş olması ve sadece iki hususun iptalinin talep edilmesi; bu hususların genelgenin genel düzenleyici işlemini etkilemeyecek nitelikte olması dikkate alındığında, Mahkemece davacının taleplerinin kabulü halinde aile hekimleri hakkında nöbetlere ilişkin düzenleyici işlem olan genelge hükümlerinin aynen uygulanmaya devam edeceği ve hatta Mahkeme kararı ve gerekçesine göre daha da iyileştirilebileceğinin mümkün olduğu düşünülmektedir.

 

 

                                                                  Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu

                                                                  Hukuk Müşaviri

                                                                  Av. Arda AŞIK

 

Yorum ekle

Yorum yaparken yapıcı olmaya özen gösteriniz. eleştirirken eleştirileceğinizi unutmayınız.


Güvenlik kodu
Yenile