Sunday, Sep 23rd

Last update:05:54:07 AM GMT

Headlines:
You are here:
 

Litfanya'da Aile Hekimliği

E-posta Yazdır PDF
 

Litvanya hakkında genel bilgi
Tarihçe

-Birinci basamak sağlık hizmetlerinde reform 1991 yılında başlamış
-1992' de üniversitelerde departmanlar kurulmuş
-Aile Hekimliği, 1995' te ilk mezunlarını vermiş
-1996' da Aile Hekimleri Birliği (College) kurulmuş
-Aile Hekimleri' nin yeniden eğitilmeleri (retraining to family phy-sicians) 1997' de başlamış ve 2005' te tamamlanmış
-Aile Hekimliğinde ilk ?doctorship? 1997' de başlamış. 2001' de tamamlanmış/başarılmış (accomplished)
-1997' de Aile Hekimliği Dergisi (derginin adı verilmemiş, professional journal diye geçiyor) yayına başlamış
-1997' de sağlık sigortası (sickness funds) başlamış (capitation; since 2003 mixed payment)

Litvanya' da Tıp Eğitimi
?Temel Tıp Eğitimi ve 1 yıl süreli intörnlük dönemi
?Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi (Süre - 3 yıl)

9 rotasyon:
?Aile Hekimliği (16 ay);
?İç Hastalıkları (4 ay);
?Pediatri (3 ay);
?Obstetrik ve Jinekoloji (2 ay)
?Cerrahi (2 ay);
?Nöroloji (1 ay);
?Göz Hastalıkları (1 ay);
?Cildiye ve Zührevi Hastalıklar (1 ay);
?Elektif rotasyon (1 ay).
?Sürekli tıp eğitimi

Mevcut Durum
?2200 aile hekimi (tahmini sayı. bunların %80' i Aile Hekimi olarak çalışıyor, 1600 kişiye bir hekim düşüyor)
?300' den fazla birinci basamak sağlık birimi (Bu rakam 1998' de 153' tü; bunların yaklaşık 150' si özel sektöre ait)
?Tüm nüfusun %75' inden fazlasının bir aile hekimi var
?2 Aile Hekimliği departmanı, 90 asistan
?Uzmanlık eğitimi 3 yıl sürüyor (Bu sürenin yarısı aile hekimliği eğitimi ve uygulaması için kullanılıyor)
?12 Aile Hekimliği doçenti (doctorship)
?1 dergi (peer-reviewed)
?2 profesyonel organizasyon (Litvanya Genel Pratisyenler Koleji WONCA üyesidir ve 400 üyesi mevcuttur.)

BBSH' nin geliştirilmesi için planlar
?Hizmet başına ücret (devam ediyor)
?Hizmet kalitesinin takibi ve başarının teşvik edilmesi (kağıt üzerinde)
?BBSH ağının alt birimlerinin birleştirilmesi (Further defragmentation of PHC network)
?Bireysel ve toplumsal sağlık hizmetleri arasındaki kooperasyonun güçlendirilmesi (kağıt üzerinde)
?BBSH ile diğer branşlara ait sağlık hizmetleri arasındaki kooperasyonun güçlendirilmesi (e-sağlık, kağıt üzerinde)
?Bağımsız kuruluşların geliştirilmesi (kağıt üzerinde)

litfanya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorunlar
?Birinci basamak reformunun erken evrelerinde politikacıların yeterli istek ve iradeyi göstermemiş olmaları
?BBSH sağlayıcı sayısında eksiklik
?Bürokratik iş yükü (Overload of paper job) (konsül-tasyon süresinin %60' ını kağıt işleri almaktadır)
?Toplumdaki tüketici zihniyet
?BBSH' nin kapsamlı ve kaliteli olması için yetersiz teşvik
?Yetersiz finansman (1 yılda kişi başına yaklaşık 25 Euro). Finansman sorununa çözümler geliştirilmekte.
?Uzmanlık eğitimi sonrası klinik pratiği yapma zorunluluğu yok
?Aile Hekimlerine klinik dışı fonksiyonlar yüklenmesi
?Birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinin henüz tam olarak ayrılmamış olmaları
Litvanya Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından 1999 yılında Litvanya Tıp Normu (Lithuanian Medicine Norm) yayınlanmıştır. Bu döküman Genel Pratik ile ilgili temel kavramları tanımlamakta, Genel Pratisyenlerin görevlerini, sorumluluklarını, haklarını ve asgari klinik becerilerini ayrıntılı bir şekilde düzenlemektedir.

Kaynak:
Prof. Leonas Valius, Department of Family Medicine, Kaunas University of Medicine., Litvanya

Sorunlar
?Birinci basamak reformunun erken evrelerinde politikacıların yeterli istek ve iradeyi göstermemiş olmaları
?BBSH sağlayıcı sayısında eksiklik
?Bürokratik iş yükü (Overload of paper job) (konsül-tasyon süresinin %60' ını kağıt işleri almaktadır)
?Toplumdaki tüketici zihniyet
?BBSH' nin kapsamlı ve kaliteli olması için yetersiz teşvik
?Yetersiz finansman (1 yılda kişi başına yaklaşık 25 Euro). Finansman sorununa çözümler geliştirilmekte.
?Uzmanlık eğitimi sonrası klinik pratiği yapma zorunluluğu yok
?Aile Hekimlerine klinik dışı fonksiyonlar yüklenmesi
?Birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinin henüz tam olarak ayrılmamış olmaları
Litvanya Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından 1999 yılında Litvanya Tıp Normu (Lithuanian Medicine Norm) yayınlanmıştır. Bu döküman Genel Pratik ile ilgili temel kavramları tanımlamakta, Genel Pratisyenlerin görevlerini, sorumluluklarını, haklarını ve asgari klinik becerilerini ayrıntılı bir şekilde düzenlemektedir.

Kaynak:
Prof. Leonas Valius, Department of Family Medicine, Kaunas University of Medicine., Litvanya