Sunday, Sep 23rd

Last update:05:54:07 AM GMT

Headlines:
You are here:
 

Ceza Puanı Uygulaması Hakkında Yorumlarımız

E-posta Yazdır PDF

Sizlerden gelen öneriler doğrultusunda oluşturulan, yönetmeliğin tümü ile ilgili TAHUD görüşleri içinhttp://www.tahud.org.tr/hukuk/duyurular/aile-hekimligi-ucret-yonetmeligi-hakkinda-goruslerimiz/300 adresini ziyaret ediniz.

Değerli üyemiz,

Yönetmelik Taslağının 3. Bölüm, 15. Madde 2. Fıkrasında belirttiğimiz görüşlerimizi konunun önemi nedeniyle bu bölümde ayrıca belirtme gereği duyduk. Ekli dosyada bize ulaştırılan hali ile bulabileceğiniz ceza puanı ile iligli görüşlerimiz aşağıdadır:

CEZA PUANI UYGULAMASI VE ONUNLA İLGİLİ EKLER TASLAKTAN BÜTÜNÜYLE ÇIKARILMALIDIR.

  • Ceza puanı uygulaması geliştirici olmak durumundadır.  Her puanın karşılığı olarak belirlenen suçların çoğu zaten varolan yasalarda ve yönetmeliklerde tanımlanmıştır.  Bunun dışında kalan varsa ihtaren sözleşme feshi altına alınmalıdır.
  • Taslakta her bir durum için uygulanması öngörülen ceza puanları keyfi ve durumun derecesiyle orantısız bir şekilde belirlenmiştir. Her bir durum, farklı denetçiler için farklı anlamlara gelebilecek biçimde yeterince açık ve somut olmayan ifadelerle belirtilmiştir. Bunların tüm denetçiler tarafından aynı biçimde anlaşılmasını sağlamak çok uzun eğitim ve saha rehberlerine ihtiyaç gösterecek, tüm bunlar eleman ve kaynak israfını beraberinde getirecektir.
  • Denetimde birliktelik sağlansa bile uygulama çok sayıda itiraza yol açacak, zaten eleman sıkıntısı çeken ve görevlerini layıkıyla yerine getirmekte zorlanan olan Toplum Sağlığı Merkezleri için anormal bir iş yükü getirecektir.
  • Ceza puanı cetvelinde anılan durumların birçoğu zaten başka şekillerde cezalandırılan eylemler olduğundan çifte cezalandırmaya yol açarak temel hukuk prensiplerinden önemli bir tanesinin ihlali anlamına gelecektir. Her bir durum ayrı ayrı incelendiğinde çok sayıda itiraz noktası ve mantık hatası içerdiği kolayca fark edilmektedir ancak işin temeli yanlış olduğundan böyle bir inceleme zaman kaybı olacaktır.