Sunday, Sep 23rd

Last update:05:54:07 AM GMT

Headlines:
You are here:
 

Gelir Vergisi Genel Tebliği İptal Edilmelidir

E-posta Yazdır PDF

Değerli Üyemiz,

Siz üyelerimizin olası mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla bu ay başında yürürlüğe giren Aile Hekimlerine gelir vergisi tebliğinin savunma beklenmeksizin iptali için Danıştay'a dava dilekçemizi iletmiş bulunuyoruz.

Tebliğe ilişkin başlıca itiraz noktalarımız şunlardır:

1. Vergi ve ödeme yükümlülüğü kanundan kaynaklanmalıdır. Aile hekimlerine tebliğ ile tevkifat yapma ve muhtasar beyannamesi verme yükümlülüğü getirilemez.

2. Yasanın 94. maddesinin son fıkrasının yetki verdiğinden bahisle yasada bulunmayan aile hekimlerine tevkifat yükümlülüğü getirilemez.

3. Aile hekimleri birinci basamakta tek yetkili sağlık hizmeti sunucusudur. Aile hekimleri kamu görevi yapmakta olup kazanç amaçları yoktur.

4. Tebliğin 2. maddesinin son cümlesi ile yönetici aile hekimine getirilen yükümlülük aile hekimliği uygulama yönetmeliğinin 18. maddesine aykırıdır.

Saygılarımızla,

Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği

Konuyla ilgili dökümanlar.