Sunday, Sep 23rd

Last update:05:54:07 AM GMT

Headlines:
You are here:
 

AHEF Taslak "Kalite Standart Puanı "

E-posta Yazdır PDF

 

  KALİTE STANDART PUANI 100 PUAN
1 Muayene odasında lavabo bulunmaktadır.  1
2 Hasta müracaatları elektronik sıra takip sistemi ile yönlendirilmektedir. 3
  Muayene odası 14 m2 den fazla ise 3
4 Bakanlıkça gönderilen güncel afiş ve broşürler bekleme alanlarında düzenlenmiş panoda asılıdır. Panoda asılamayacak olanlar çerçeveli olmalıdır. 1
5 Hasta ve hasta yakınlarının şikâyet ve önerilerinin kolaylıkla ulaştırılabilmesini sağlayacak şikâyet, öneri kutuları veya benzeri uygulamalar bulundurulmaktadır. 1
6 Bekleme alanı; yeterli sayıda ergonomik oturma grubu, mobilya ve gerekli malzemeye sahiptir. 2
7 Bekleme alanlarında büyüklüğüne uygun LCD, plazma, LED TV vb. cihazlar bulundurup sağlığı geliştirici eğitim amaçlı yayınlar yapılmaktadır.  3
8 Tek hekimli aile sağlığı merkezlerinde bekleme alanı asgari 20 m2'dir  (birden fazla aile hekimi görev yapıyorsa her bir aile hekimi için 5 m2 ilave edilir). 1
9 Soğuk zincir için tahsis edilen buzdolabı sadece aşılar ve antiserumlar için kullanılmaktadır. STANDART
10 Aşı dolabının sıcaklık takipleri günde en az iki defa yapılır STANDART
  Aşı dolabının sıcaklık takipleri hafızalı termometre ile yapılırsa 1
  Aşı dolabının sıcaklık takipleri ısı takip sitemi ile yapılırsa 2
11 Aile sağlığı merkezinde en az 10 m2'lik müstakil bir "aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası" oluşturulmuştur (birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde her üç hekim için bir "aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası" planlanır ). 5
12 Aşılar ve ilaçlar için karekod kullanılmaktadır. STANDART
13 Gebe izlemleri ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesi için en az 10 m2'lik müstakil bir oda oluşturulmuştur (birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde her üç hekim için bir "gebe izlem ve aile planlaması odası" planlanır). 5
14 Aile sağlığı merkezinde aile planlaması için rahim içi araç uygulaması ve takibi yapılmakta ve kayıtları elektronik ortamda tutulmaktadır. 4
15 Aile sağlığı merkezi içerisinde kullanıma hazır, mahremiyet kurallarının uygulandığı "bebek bakım ve emzirme alanı/odası" planlanmıştır (bu alan diğer aile hekimleri ile birlikte ortak kullanılabilir ). İPTAL
16 Kullanıma hazır bir şekilde müstakil asgari 5 m2’lik bir emzirme odası veya bölümü planlanmıştır (bu alan diğer aile hekimleri ile birlikte ortak kullanılabilir). Emzirme alanında masa, oturma grubu ve bebek bakım ünitesi ile bebeği koruyucu güvenlik önlemleri (korkuluk, yükseltilmiş kenarlar vb.) bulunmaktadır. 3
17 İlaçları ve miktarlarını gösteren güncel liste bulunmaktadır.  Miat ve stokları takip edilen, ilaç ve aşıların listeleri güncel olarak elektronik ortamda takip edilmektedir. 1
18 Acil seti bulunmaktadır.  STANDART
19 Defibrilatör (manuel veya otomatik eksternal defibrilatör) bulunmaktadır. 5
20 Aile sağlığı merkezinde her üç hekim için bir adet müstakil müdahale odası planlanmıştır. 5
21 Belgelendirmek kaydıyla her aile hekimi haftalık asgari 9 saat temizlik personeli çalıştırmaktadır.  9
22 Belgelendirmek kaydıyla ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru (toplum sağlığı) veya tıbbi sekreterden birisi çalıştırılmaktadır (aile hekimi başına haftalık 9 saat). 9
23 Belgelendirmek kaydıyla her aile hekimi için 22 nci satıra ilave olarak haftalık 9 saat ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru (toplum sağlığı) veya tıbbi sekreterden birisi çalıştırılmaktadır. 9
24 aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde aile hekimi başına haftalık asgari 2 saat esnek mesai saati uygulaması yapılmaktadır. 10
25 Aile sağlığı merkezine ait aktif internet sayfası bulunmaktadır. 1
26 Tıbbi hizmet alanları ile bekleme alanlarında iç ortam sıcaklığı 20-24 oC arasında tutulmaktadır.  Isıtma soba hariç diğer araçlarla sağlanmaktadır. 4
27 Her lavaboda sıvı sabun, kâğıt havlu ve poşetli çöp sepeti, her tuvalette tuvalet kâğıdı bulundurulmaktadır. 1
28 Aile sağlığı merkezi ile yerleşkesinde çevre düzenlemesi ve temizliği yapılmaktadır (bu alanların tadilat tamirat ve bakımı ile ilgili gerekli talepler belirlenerek ilgili yerlere gönderilmiştir). 1
29 Aile sağlığı merkezinin iç alanlarının boya ve bakımı tamdır (dış cephe boyası ve tamiratı ile ilgili gerekli talepler belirlenerek ilgili yerlere gönderilmiştir). 3
30 Aile sağlığı merkezinin sağlık hizmeti sunulan alanlarına ait zemin kaplaması kolay temizlenebilir nitelikte yapılmıştır. STANDART
31 Sağlık hizmetinin verildiği yerlerde sağlık personeli ve hastalar için yeterli düzeyde el antiseptiği bulundurulmaktadır. İPTAL
32 Kadın ve erkek tuvaletleri birbirinden ayrılmış, müstakildir 2
33 Yaşlı ve engelli vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracak engelli rampaları veya giriş katında engelli muayene odası yapılmıştır.  1
34 Engelliler için düzenlenmiş tuvalet işlevsel olarak bulunmaktadır. 3
35 Tuvaletlerde çalışır durumda acil çağrı butonu bulundurulmaktadır. 1
     
    100