Sunday, Sep 23rd

Last update:05:54:07 AM GMT

Headlines:
You are here:
 

İtalya'da Aile Hekimliği

E-posta Yazdır PDF

Francesco Carelli*, Hakan Yaman**
*Aile Hekimliği Profesörü, Milano Üniversitesi, İtalya
** Doçent Dr., Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi; Aile Hekimliği AD, Antalya

İtalya?da 60 milyon nüfus bulunmakta ve ulusal sağlık sistemi ile yapılan sözleşme ile 47000 aile hekimi görev yapmaktadır. Ücretlendirme kapitasyon esasına dayanır ve kapitasyon başına alınan ücret günümüzde yetersiz kalmakta ve ofis giderlerini içermektedir. Sağlık sigortaları işlev görmemektedir ve tatiller aile hekimleri tarafından karşılanmaktadır. Bu sorunları aşmak için hekimler greve gitmiş olsalar da hekimler artık yılgın ve tükenmiş durumda.
Aile hekimliği eğitimi bazı üniversitelerde (Modena, Genova, Pavia, Udine, Bologna, Rome ve Milan) mezuniyet öncesi dönemleri de kapsamaktadır. Stajlar genelde 5. ve 6 sınıflarda gerçekleşmektedir. Birçok eğittmen üniversitelerin bulunduğu kentlere yakın yerlerde çalışmaktadır ve mezun olan hekimleri yapılandırılmış bir şema doğrultusunda değerlendirirler ve sıklıkla birinci basamağa özgü bazı yeterliklere sahip olmadıkları gözlenir, çünkü mezuniyet öncesi eğitimde aile hekimliği eğitimi bulunmamaktadır. Ancak akademik kurumlar bu konuda ikna olmuş değil, çünkü WONCA?nın ağlarının siyasi bir yaptırım gücü bulunmamaktadır ve EURACT?ın ağırlığı bu süreçte yeterli olmamaktadır.
Aile hekimliği uzmanlık eğitimi henüz gerçek anlamda bir uzmanlık eğitimi değildir . Üç yıl süren ve 1 yılı ofiste geçirilen bir kurstur. Bu program sadece İtalya?nın bazı bölgelerinde uygulanır. Başka yerlerde bu 2 yıldır ve bazılarında hiç yoktur. Bu durum yöreler arasında eşitsizlik yaratmaktadır. Yeni gelişmeler ulusal yapılandırılmış bir uzmanlık programının geliştirilmesi ve bakanlığın bu disiplini bir uzmanlık olarak kabul etmesi yönündedir.
Sürekli tıp eğitimi, ulusal sağlık sistemi ile sözleşme imzalayan aile hekimleri için zorunludur. Beş yıllık süre içerisinde 150 kredi toplamak durumunda olan hekimler akredite olan bilimsel etkinliklere katılırlar. Ancak sürekli tıp eğitimi sistemi henüz tatmin edici değil ve geliştirilmelidir. Kongrelere daha etkin katılım ve uzaktan eğitim yanı sıra müfredatların akreditasyonu şarttır.
Ulusal sağlık sistemi İtalya?da zor dönemlerini yaşamaktadır. Birçok hizmet ve ödemede kesintiye gidiyor, davalar açılıyor ve çatışmalar yaşanıyor. Hekimler de bu süreçten etkileniyor ve yıllardır tükenmişliğin eşiğinde yaşamaktadır. Buna bir örnek olarak, geçen sene Floransa?da düzenlenen WONCA kongresi?dir. Sağlık sistemindeki gelişmeler ışığında, kongre sponsorluklarına izin verilmemeiştir ve firmalar caydırılmıştır ve aile hekimliği 2. plana atılmıştır, ancak vergi denetiminde ilk sıralarda yer almaktadır.
Floransa?da düzenlenen WONCA kongresi İtalya?da aile hekimliğini Avrupa düzeyine çıkaran bir etkinlik olmuş ve eğitim veren ve araştırma yapan bir disiplin olarak tanımlanmasını sağlayan bir disiplin olarak tanımlanmasını sağlamıştır.
EURACT İtalya?da en yaygın ve basında en görülebilir network organizasyonudur. Giderek genişleyen bu network aracılığıyla İtalya?da mezuniyet öncesi eğitimi ve aile hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin ulusal düzeydeki sorunların çözülmesi ve gereksinimlerin giderilmesi beklenilmektedir. EURACT?ın geliştirdiği eğitim gündemi/ajandası İtalyanca?ya çevrilmiş olup, üniversitelerde uygulanılmaya çalışılmaktadır. WONCA Italy isminde bir network kurulmuştur buna ek olarak ve mezuniyet önce ve mezuniyet sonrası aile hekimliği eğitimi ile ilgili dernek ve toplulukları tek çatı altında toplama çalışmaları başlanılmıştır. Bu networkte eğitime ilişkin bazı temel belgeler hazırlanıp, politiklar geliştirilecektir.
Kurulan bu networkler sürecin sadece nüvesini oluşturmaktadır. Asıl önemli olan uluslarlarası ilişkiler ile ilgisi olyana, ingilizce bilmeyen, mevcut koşullar ile ilgisi olmayan, eğitim almaya ya da kariyer yapmaya istekli olmayan, eğitim vermeye istekli olmayan ve araştırmayan aile hekimlerini ikna etmek ve kazanmaktır.
Çalışma koşullarının zorluğu ve kalite ve ödemelerinin kısıtlanması; medyanın hekimlere saldırısı ve hekimlerin sağlık hizmetlerinin kötü gidişatından sorumlu tutulmaları aile hekimlerinin çalışma şevkini kırmaktadır. Birçok hekim emekli olmayı yeğlemektedir ve genç hekimler aile hekimliğini ilk seçenek olarak görmemektedirler.References

1. Carelli F. et al. The EURACT Educational Agenda of General Practice / Family Medicine. Italian version _ Noventa di Piave ( Venice ). 2006.
2. Carelli F. News from Italy. Eur J Gen Pract. 2007;13(1):44-5.
Carelli F. Turbulent times in Italian general practice.- Br J Gen Pract. 2005; 55(519):804.
3. Carelli F. Doctors are tending to be perceived as inherently bad.- BMJ. 2004; 14;(328):407.
4. Carelli F. Why a medical student (still) wants to become a GP. - Br J Gen Pract. 2003 Apr;53(489):329.